Lord Rama Aarti - English Lyrics

shri ram
Shri Rama Chandra Kripalu Bhajman is one of the most famous Aartis of Lord Rama Chandra. This famous Aarti of Shri Rama Chandra is recited on most occasions related to Shri Rama.
image

॥ Aarti Shri Ramachandraji ॥


Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman,Haran Bhavbhay Darunam।

Nav Kanj Lochan, kanj Mukh KarKanj Pad Kanjarunam॥


Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman…॥


Kandarp Aganit Amit Chhavi,Nav Neel Neerad Sundaram।

Pat Peet Maanahu Tadit Ruchi-ShuchiNaumi Janak Sutavaram॥


Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman…॥


Bhaju Deenbandhu Dinesh Danav Daitya Vansh Nikandanam।

Raghunand Anand Kand KaushalChandra Dasharath Nandanam॥


Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman…॥


Shir Mukut Kundal TilakCharu Udar Ang Vibhushanam।

Ajanubhuj Shar Chap-DharSangram Jit Khardushnam॥


Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman…॥


Iti Vadati Tulsidas,Shankar Shesh Muni Man Ranjanam।

Mam Hriday Kanj Nivas Kuru,Kaamadi Khal Dal Ganjanam॥


Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman…॥


Man Jahi Raacheu MilahiSo Var Sahaj Sundar Sanvaro।

Karuna Nidhaan SujaanSheel Saneh Janat Ravro॥


Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman…॥


Aehi Bhanti Gauri AsisSun Siy Hit Hiy Hiy Harshit Ali।

Tulsi Bhavanihi Poojee Puni PuniMudit Man Mandir Chali॥


Shri Rama Chandra Kripalu Bhajuman…॥

x
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights