Lord Purushottam Aarti | Adhik Maas Aarti - English Lyrics

shri vishnu
Jai Purushottam Deva Aarti is dedicated to Lord Purushottam. This Aarti is also known as Adhik Maas Aarti as Adhik Maas is ruled by God Purushottam. God Purushottam is one of the forms of Lord Vishnu.
image
॥ Shri Purushottam Dev Ki Aarti ॥

Jai Purushottam Deva,Swami Jai Purushottam Deva।
Mahima Amit Tumhari,Sur-Muni Kare Seva॥

Jai Purushottam Deva॥

Sab Maaso Me Uttam,Tumako Batlaya।
Kripa Hui Jab Hari Ki,Krishna Roop Paya॥

Jai Purushottam Deva॥

Puja Tumako JisaneSarva Sukkha Dina।
Nirmal Karke Kaya,Paap Chhar Kina॥

Jai Purushottam Deva॥

Medhavi Muni Kanya,Mahima Jab Jaani।
Dropadi Naam Sati Se,Jag Ne Sanmani॥

Jai Purushottam Deva॥

Vipra Sudev Seva Kar,Mrit Sut Puni Paya।
Dham Hari Ka Paya,Yash Jag Me Chhaya॥

Jai Purushottam Deva॥

Nrip Dridadhanva Par Jab,Tumane Kripa Kari।
Vratvidhi Niyam Aur Puja,Kini Bhakti Bhari॥

Jai Purushottam Deva॥

Shudra Manigriva Paapi,Deepdan Kiya।
Nirmal Buddhi Tum Karke,Hari Dham Diya॥

Jai Purushottam Deva॥

Purushottam Vrat-PujaHit Chit Se Karte।
Prabhudas Bhav Nad SeSahajhi Ve Tarte॥

Jai Purushottam Deva॥
x
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights