Lord Chitragupta Aarti, Om Jai Chitragupta Hare - English Lyrics

chitragupta
Om Jai Chitragupta Hare Aarti is dedicated to Lord Chitragupta. It is one of the popular Aartis of Lord Chitragupta. This famous Aarti is recited on most occasions related to Lord Chitragupta especially on Chitra Pournami day.
image
॥ Shri Chitragupta Ji Ki Aarti ॥

Om Jai Chitragupta Hare,Swami Jai Chitragupta Hare।
Bhakta Jano Ke Ichchhita,Phala Ko Purna Kare॥

Om Jai Chitragupta Hare…॥

Vighna Vinashaka Mangalakarta,Santana Sukhadayi।
Bhaktana Ke Pratipalaka,Tribhuvana Yasha Chhayi॥

Om Jai Chitragupta Hare…॥

Rupa Chaturbhuja,Shyamala Murati, Pitambara Rajai।
Matu Iravati,Dakshina, Vama Anga Sajai॥

Om Jai Chitragupta Hare…॥

Kashta Nivarana, Dushta Samharana,Prabhu Antaryami।
Srishti Samharana, Jana Dukha Harana,Prakata Huye Swami॥

Om Jai Chitragupta Hare…॥

Kalama Dawata, Shankha, Patrika,Kara Mein Ati Sohai।
Vaijayanti Vanamala,Tribhuvana Mana Mohai॥

Om Jai Chitragupta Hare…॥
Simhasana Ka Karya Sambhala,Brahma Harshaye।
Taintisa Koti Devata,Charanana Mein Dhaye॥

Om Jai Chitragupta Hare…॥

Nripati Saudasa, Bhishma Pitamaha,Yada Tumhe Kinha।
Vegi Vilamba Na Layo,Ichchhita Phala Dinha॥

Om Jai Chitragupta Hare…॥

Dara, Suta, Bhagini,Saba Apne Swastha Ke Karta।
Jaun Kahan Sharana Mein Kisaki,Tuma Taja Main Bharta॥

Om Jai Chitragupta Hare…॥

Bandhu, Pita Tuma Swami,Sharana Gahun Kisaki।
Tuma Bina Aura Na Duja,Asa Karun Jisaki॥

Om Jai Chitragupta Hare…॥

Jo Jana Chitragupta Ji Ki Aarti,Prema Sahita Gavain।
Chaurasi Se Nishchita Chhutain,Ichchhita Phala Pavain॥

Om Jai Chitragupta Hare…॥

Nyayadhisha Baikuntha Nivasi,Paap Punya Likhate।
Hama Hain Sharana Tihari,Asa Na Duji Karate॥

Om Jai Chitragupta Hare…॥
x
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights