Ahoi Mata Aarti - with English Lyrics

ahoi ashtmi, ahoi mata ahoi kahani, ahoi ashtmi kahani,अहोई माता

Jai Ahoi Mata is the most famous Aarti of Ahoi Mata. This famous Aarti of Ahoi Mata is recited mostly on Ahoi Ashtami Day.

image

॥ Aarti Ahoi Mata Ki ॥

Jai Ahoi Mata   Jai Ahoi Mata।

Tumko Nisdin DhyavatHari Vishnu Vidhata॥

Jai Ahoi Mata…॥

Brahamni Rudrani Kamla Tu He Hai Jag Mata।

Surya Chandrama Dhyavat  Narad Rishi Gata॥

Jai Ahoi Mata…॥

Mata Roop Niranjan Sukh Sampatti Data।

Jo Koi Tumko Dhyavat Nit Mangal Pata॥

Jai Ahoi Mata…॥

Tu He Hai Pataal Basanti Tu He Hai Sukh Data।

Karma Prabhav Prakashak Jagniddhi Se Trata॥

Jai Ahoi Mata…॥

Jis Ghar Tharo Vaas Wahi Mein Gunna Aata।

Kar Na Sake Soi Kar Le Mann Nahi Ghabrata॥

Jai Ahoi Mata…॥

Tum Bin Sukh Na Hovay Putra Na Koi Pata।

Khan-Paan Ka Vaibhav Tum Bin Nahi Aata॥

Jai Ahoi Mata…॥

Subh Gun Sundar Yukta Sheer Niddhi Jata।

Ratan Chaturdarsha Toku Koi Nahi Pata॥

Jai Ahoi Mata…॥

Shree Ahoi Maa Ki AartiJo Koi Gata।

Ur Umang Ati Upjay Paap Utar Jata॥

Jai Ahoi Mata…॥

x
Scroll to Top
Verified by MonsterInsights